Skip to main content

Werkwijze


Piramide vroeg- en voorschoolse educatie

Wij werken met de Piramidemethode. Sinds november 2013 hebben wij van Cito het Piramide keurmerk gekregen.
Piramide is een educatieve methode voor peuters.
Een gezellige sfeer, een veilige omgeving en regelmaat, zijn onze eerste voorwaarden.
Door onze activiteiten prikkelen wij kinderen spelenderwijs tot steeds grotere uitdagingen

Soms constateren wij dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Piramide heeft een tutorprogramma dat dieper ingaat op de betreffende ontwikkelingsfase. Het gebeurt ook dat kinderen meer uitdaging vragen. Daarvoor heeft Piramide het pientere programma.

Door combinatie van spelen, werken en leren in een positief pedagogisch klimaat worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd.

De inhoud wordt bepaald door 8 ontwikkelingsgebieden.

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid
  • Creatieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid
  • Denkontwikkeling, ontluikende gecijferdheid
  • Oriëntatie op ruimte en tijd

Deze ontwikkelingsgebieden vormen de inhoud van het spel (speelleeromgeving) van de projectthema’s.

Piramide bestaat uit projectthema’s. In totaal beschikken wij over dertien thema’s die ieder vier weken in beslag nemen. Voorbeelden zijn: welkom, herfst, verkeer, ziek en gezond, mensen. De speelhoeken worden aangepast aan het thema zodat deze herkenbaar en uitdagend zijn.

In de dag planning ligt de dagritmestructuur vast. Elke dag kent terugkerende activiteiten. Dat geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en houvast. Via de dagritmekaarten wordt de structuur van de dag zichtbaar voor de kinderen. Deze kaarten zijn bedoeld om vooruit te kijken én om terug te kijken.

De ouders worden ook betrokken bij de Piramide projecten. U krijgt van ons bij ieder project een ouderbrochure.


 

Privacy wetgeving AVG

Uw gegevens en de verwerking vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.
Bij het invullen van het inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.
Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

Documenten


Peuterspeelzal ’t Opstapje
(gebouw “de Golf”)
De Zeevonk
Bezoekadres:
J.P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

 

Contact persoon:
Leonie de Boer

Telefoon: 06-13192998
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook