Welkom op de website van peuterspeelzaal ’t Opstapje

Kijk gezellig rond op onze website!

Wij zijn een VVE Keurmerk peuterspeelzaal in Zandvoort.
Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken,
u mag ook iedere ochtend bij ons binnen lopen.

Telefoon: 06-13192998
Email: info@peuterspeelzaal-opstapje.nl

De Peuterspeelzaal

indeling van de ochtend
08.20-08.45 kinderen brengen/spel inloop
08.50 tutor kring
09.00 de kring
09.15 pientere kring
09.15 3x per week gymen,
creatieve activiteit, vrij spelen
10.00 de kring, zingen
10.30 vrij spel
11.10 opruimen
11.15 jassen aan
11.20 buitenspelen

11.50 kinderen ophalen

11.20 kinderen brengen
12.00 buitenspelen
12.30 handen wassen/lunchen
13.00 vrij spel, knutselactiviteit
14.10 opruimen
14.20 jassen aan
14.25 buiten spelen tussendoortje eten
14.50 kinderen ophalen
Openingstijden

Schooltijden

De peuterspeelzaal is geopend:

Maandag

08.20 – 14.50

Dinsdag

08.20 – 11.50

Woensdag

08.20 – 11.50

Donderdag

08.20 - 14.50

Vrijdag

08.20 – 11.50

Vakanties

 

 

 Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de Basisschool

Schoolvakanties 2019-2020

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020
Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020
Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020

Vakanties
Prijzen

Tarieven 2019
De kosten voor peuterspeelzaal zijn berekend over 40 schoolweken gedeeld door 12 maanden.
Het tarief voor 2019 is: € 8,02
In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten, de betaling loopt echter gewoon door. U betaalt 12 maanden hetzelfde bedrag.
Wij kunnen voor u berekenen wat de peuterspeelzaal in uw situatie voor u per dagdeel gaat kosten.

Wat betaalt u in 2019 voor de peuterspeelzaal? De kosten voor de peuteropvang verschillen per persoonlijke situatie.

Werkende/ studerende ouders
Werkende/studerende ouders hebben vanaf 1 januari 2019 recht op kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal. U betaalt zelf de kosten van de peuterspeelzaal en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig.

Werkende/studerende ouders en een VVE-verklaring.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u bent in het bezit van een VVE-verklaring. U betaalt de kosten van de peuterspeelzaal voor 2 of meer dagdelen en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u ons LRKP-nummer nodig. Het derde dagdeel is voor u gratis. Het derde dagdeel wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Eenverdiener/ niet werkende ouders.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Eenverdiener/ niet werkende ouders en een VVE-verklaring.
U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 2 dagdelen, de rest van de ouderbijdrage voor 2 dagdelen wordt gesubsidieerd door de gemeente en door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend. U heeft een VVE-verklaring, hierdoor is het derde dagdeel voor u gratis. Het derde dagdeel wordt door de peuterspeelzaal rechtstreeks met de gemeente afgerekend.

Zandvoortpas
Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas heeft u recht op 2 dagdelen peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af. Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2018 aan te leveren? Zandvoortpas en een VVE-verklaring

Als u in het bezit bent van een Zandvoortpas en een VVE-verklaring heeft u recht op 3 dagdelen peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.
Vergeet u niet om ons zo spoedig mogelijk een kopie van de Zandvoortpas 2018 aan te leveren?

Zandvoortpas en statushouders
Kinderen van statushouders die naar de Nederlandse inburgeringscursus gaan hebben recht op 4 dagdelen peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal rekent deze dagdelen rechtstreeks met de gemeente af.

 

Peuterspeelzaal 't Opstapje 

 

 


Peuterspeelzal ’t Opstapje
(gebouw “de Golf”)
Nicolaasschool.
Bezoekadres:
J.P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

 

Contact persoon:
Leonie de Boer

Telefoon: 06-13192998
Email: opstapje84@gmail.com

Facebook